Политика за защита на личните данни

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
Условията и правилата за използване на сайта www.boulevardhotel.bg 

съответстват на международното законодателство за онлайн търговия и съгласието с тях е задължително условие преди закупуването на резервация на помещения за настаняване и изхранване.

Тези правила и условия, подлежащи на корекции, се отнасят директно или косвено чрез www.boulevardhotel.bg до всички наши услуги. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез мобилни устройства, на място, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки и използвайки нашия уебсайт, независимо в коя платформа (наричани оттук нататък за кратко „уеб сайт“), Вие потвърждавате че сте прочели, разбрали и приели правилата и условията, посочени по-долу, включително изявлението за конфиденциалност.

Тези страници и тяхното съдържание, както и предоставената в тях онлайн услуга за резервации на помещения за настаняване и изхранване („услуга”), се притежават и управляват от Би Ес Ей ООД (наричано от тук нататък хотел,,Булевард Бутик” )

1. Сфера на предлаганите услуги

Посредством този уеб сайт ние от Би Ес Ей ООД и в частност хотел Булевард Бутик, КК Слънчев Бряг –Бургас предоставяме онлайн платформа, чрез която рекламираме своите услуги и чрез която посетителите на сайта могат да извършват резервации . Извършвайки резервация чрез www.boulevardhotel.bg, Вие влизате в директни договорни отношения съгласно действащото българско законодателство с хотел Булевард Бутик, представляващ мястото за настаняване. 


Хотел,,Булевард Бутик” носи изцяло отговорността за актуализирането на всички цени, броя на свободните стаи и всяка друга информация, поместена на нашия уеб сайт.

Нашите услуги са на разположение за лична и нетърговска употреба, поради което Вие като потребители нямате право : – да препродавате услугата на „хотелът”; – да създавате deep-link („дълбока връзка” – пускане на линкове към подстраници на сайта, а не само към заглавната му страница); – да копирате, наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате на каквато и да била информация, текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашия уеб сайт, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели.

Съвместното наличие на резервация от страна на клиента, писменно потвърждение от страна на хотел,,Булевард Бутик” и документ, потвърждаващ плащане от страна на клиента, се явяват валидно сключен договор между страните с всички произтичащи права и задължения за тях, записани в настоящите общи условия. Отсътвието на отделен подпис на клиента върху тези условия не снема неговата отговорност от изпълнението им.

2. Цени и гаранция за най-добра цена
Цените на нашия сайт са предмет на конкуренция. Всички цени, обявени в сайта, са с включено ДДС, застраховки, както и всички други такси и данъци и могат да се променят в зависимост от промените в действащото данъчно законодателство и вътрешни разпоредби на управата на хотела, освен ако не е посочено друго на нашия уеб сайт или в имейла с потвърждението на резервацията.

В някои случаи на уеб сайт на хотела са показани по-ниски цени за определен тип настаняване и изхранване. Въпреки това, за тези определени от хотела цени, могат да важат специални ограничения и условия, свързани с периода на действието им, възможността за анулиране на резервацията или относно начините за възстановяване на стойността на резервацията. Напомняме , преди да резервирате, да проверите внимателно описанието на стаята и съответната цена за подобни ограничения и условия.

Валутният калкулатор е само информативен , като действителните цени може да са различни.

Очевидни грешки на уеб сайта на хотел „Булевард Бутик“ , включително и печатни, не са обвързващи.

Обърнете внимание, че всички специални оферти са специално обозначени.
3.Конфиденциалност 

Чрез сайт www.boulevardhotel.com,  хотел „Булевард Бутик” уважава личното Ви пространство. Съветваме Ви да се запознаете с нашите изявления за конфиденциалност за повече информация.

4. Таксуване
Хотел,,Булевард Бутик” декларира , че няма добавени допълнителни , резервационни или други скрити такси към цената на стаята. хотел,,Булевард Бутик” не таксува личната Ви кредитна/ дебитна карта.


 1. Кредитна карта /банков трансфер с кредитна карта/
  Хотел,,Булевард Бутик” изисква данни от кредитната/дебитната Ви карта, за да гарантира Вашата резервация. хотел,,Булевард Бутик” изтегля сумата по изискуемият депозит от предоставената кредитна/дебитна карта, за което хотел „Булевард Бутик“ ще издаде платежен документ. 


За да бъде защитена и кодирана информацията от картата, когато я пращате до Бaнката (ПИБ) се използва технология за криптиране SSL/HTTPS (сигурно доказателство за това е жълтия „катинар” в адресното поле на браузъра, указващ защитена криптирана връзка).

Приеманите карти са Maestro, MasterCard и Visa. Използвания виртуален ПОС терминал е сертифициран от VISA 3D Secure и MasterCard SecureCode.

Препоръчваме Ви да се запознаете старателно с правилата и сроковете за анулация, възможността за възстановяване на средства, преди да направите резервация и завършите плащането. Информираме Ви , че понякога направената от Вас транзакция е без възможност за възстановяване.

Препоръчваме Ви да проверите внимателно описанието на стаята относно подобни условия и ограничения преди да направите резервация. 1. Анулиране
  С извършването на резервация, Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от хотел,,Булевард Бутик” правила за анулиране и политика в случай на непристигане, както и с всички допълнителни условия за услугата и правила за настаняване, които могат да се отнасят до Вашата резервация или до времето на престоя Ви. Безплатна анулация и възстановяване на преведените средства в пълен размер– до 7 календарни дни преди настаняването, като датата на настаняване не се включва; При късна анулация, направена в 7 дневния срок преди датата на настаняване – таксува се първата нощувка като неустойка; No-Show (анулация в деня на настаняване или при непристигане)- таксуват се първата и втората нощувка; Анулация при специални оферти и условия– посочват се изрично в офертата Анулация при пакетни оферти: Безплатна анулация – до 24 часа преди датата на настаняване; При късна анулация – анулация, по-късно от един ден преди датата на настаняване- таксува се първата нощувка като неустойка; No-Show (анулация в деня на настаняване или при непристигане)- таксуват се първата и втората нощувка ;

  Правилата за окончателно анулиране или в случаите на непристигане или модификация на резервацията за хотела са налични и в уебсайта на хотел,,Булевард Бутик”  – на страницата с информация за съответния тип нa настаняване, показват се и в имейла за потвърждение. Препоръчваме Ви да обърнете внимание, че може определени цени или специални оферти да не подлежат на анулиране или промяна, поради което проучете условията старателно преди да извършите резервация.

  Ако желаете да прегледате, коригирате или анулирате своята резервация, моля използвайте получения имейл за потвърждение и следвайте инструкциите в него. Моля обърнете внимание, че може би ще бъде изискана такса за анулиране на Вашата резервация, съобразно правилата на мястото за настаняване за анулиране или в случай на непристигане. Препоръчваме Ви да прочетете тези правила внимателно, преди да извършите резервация.

  7. Допълнителна кореспонденция
  При извършване и приключване на резервация, Вие се съгласявате да получите имейл. Имейлът съдържа информация за хотела, персонален код на резервацията Ви, информация за Вашата резервирана услуга, както и информация относно анулация, модификация и преглед на резервацията в системата на уеб сайта ни. Вие се съгласявате също така да получите имейл, който ще се постараем да Ви изпратим веднага след Вашия престой, с който ще Ви поканим да попълните нашия формуляр за оценки на гости. Препоръчваме Ви да се запознаете с нашето изявление за конфиденциалност за повече информация относно как може да се свързваме с Вас.

  8. Ограничена отговорност
  Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, хотел,,Булевард Бутик” носи отговорност само за директни щети – понесени, платени или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от хотел,,Булевард Бутик” във връзка с предлаганите услуги на уеб сайта, до размера на общата сума на Вашата резервация, както е посочено в имейла за потвърждение.

  Въпреки това, нито хотел,,Булевард Бутик”, нито който и да е от служителите, директорите, представителите, или други въвлечени в създаването, спонсорирането, промотирането или с други думи заети физически и юридически лица с представянето на сайта и неговото съдържание, не носи отговорност за: – никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба или щети, – никаква неточност, – никакви (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи , понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт; – никаква (персонална) травма, смърт, или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на действия, грешки, неспазени задължения, неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (напълно или частично) от виртуалния пос терминал на банката (неговите служители, директори, агенти, представители или дистрибуторски компании); включително за никакви (дори и частични) форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

  9. Права върху интелектуалната собственост 

Софтуерът, необходим за извършването на услугите на хотел,,Булевард Бутик” и наличен за използване на нашия уеб сайт, както и правата върху интелектуалната собственост (включително авторските права) на съдържанието и информацията или върху материала на нашия уеб сайт, са собственост на Би Ес Ей ООД освен ако не е посочено друго.

Би Ес Ей ООД притежава всички права върху съдържанието (вкл. всички права върху интелектуална собственост) на интерфейса (вкл. инфраструктурата) на интернет страницата, на която е предоставена услугата (включително оценките от гостите и превода на съдържанието) и Вие нямате право да копирате, ( hyper-/deep ) препращате, публикувате, насърчавате, продавате, интегрирате и да се възползвате по какъвто и да е начин от съдържанието или нашата марка без нашето изрично писмено разрешение.

10. Разни
Тези правила и условия и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват в съответствие с Българското законодателство и всички спорове, произтичащи от тези общи правила и условия и нашите услуги, следва да се отнасят само и изключително към компетентните съдилища на територията на България.

Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската.

Ако някоя от клаузите на тези правила и условия е (или стане) невалидна, неприложима или незадължителна, Вие продължавате да сте обвързани с всички останали клаузи. При такъв случай невалидната клауза следва да бъде изпълнявана в максимална степен, позволена от закона, а Вие се съгласявате да приемете подобен ефект, като на невалидната, неприложима или незадължителна клауза, с оглед на съдържанието и целите на тези правила и условия.1.Права и задължения на хотел,,Булевард Бутик”
1.1. Хотел,,Булевард Бутик” се задължава да приема правомерни плащания с всички банкови карти, носещи търговски марки на Visa, MasterCard, Maestro, БОРИКА и др. 1.2. Хотел,,Булевард Бутик”  чрез авторизационната система на Борика-Банксервиз АД (БОБС), има право да откаже да приеме плащане с банкова карта в случай на: 1) Невалидност на банковата карта; 2) Невъзможност да се получи потвърждение за извършване на операцията; 3) Съмнение относно правомерността на операцията; 4) Неуспешно идентифициране (автентикация) на картодържателя за плащане на виртуален ПОС терминал; 2.3. хотел,,Булевард Бутик”  се задължава да възстанови по картата, заплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми, в случай на непредоставяне на поръчаните услуги, или в противоречие с Общите условия на закупуването на резервация на помещения за настаняване и изхранване . 2.4. хотел,,Булевард Бутик” се задължава да получи по изричен и безусловен начин съгласието на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че последният се е запознал и приема настоящите Общи условия, преди и като условие да бъде прието за обработка плащането на поръчката. 2.5. хотел,,Булевард Бутик”  се задължава да не поставя изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно минималната сума за покупка на услуги, или други такива, като условие за заплащане с банкова карта. 2.6. хотел,,Булевард Бутик” се задължава да не начислява допълнителни такси и комисиони към цените на услугите в момента на покупка в зависимост от начина на плащане. 2.7. хотел,,Булевард Бутик”  има право да изисква резервационна такса, такса обслужване, сезонни такси и др. които се обявяват при извършване на процеса на резервиране.

2. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да избере плащане с банкова карта, при съгласие на настоящите «Общи условия» и Общите условия на закупуването на резервация на помещения за настаняване и изхранване . 3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯ има право да откаже резервация, платена с банкова карта. 3.3. В случай по т.3.2. сумата се възстановява по същата карта, с която е платена резервацията. 3.4. Възстановяването на сумата е в срок от 10 /десет/ работни дни от заявката за отказ. 3.5. Възстановената сума е в размер на платената сума намалена с неустойките , съгласно Общите условия на закупуването на резервация на помещения за настаняване и изхранване.

3. Хронологическа и технологическа последователност при плащане с банкови карти:
3.1. Избор на услуга по настаняване и изхранване и период на предоставянето й; 3.2. Въвеждане на данните на лицето/лицата, които ще ползват услугата; 

3.3. Изпращане на заявка за резервация/плащане с банкови карти, за която трябва да предоставите вашите данни; 

4.4. Плащане с банкова карта 

3.5. Потвърждение на резервацията; 


 1. При анулация на резервация, платена с банкова карта, всички разходи по възстановяване на сумата са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходи за диспути, спорове и други.
  4.1. Хотел,,Булевард Бутик”  изрично спазва условието за конфиденциалност. 4.2. Изключение по т.4.1. се допуска само при официално запитване от компетентните органи в България и ЕС, съобразено със съответното заканодателство. 4.3. При версия на «Общите условия» на друг език, меродавна е българската версия. Всички други езикови версии имат изключително информативен характер.

Какво представляват „бисквитките“?
За да подобрим потребителското ви изживяване на сайта www.boulevardhotel.bg

и да предложим висококачествени услуги, ние запазваме на Вашето устройство малки текстови файлове с данни, наричани “бисквитки”. Те не служат на обработката на личните Ви данни, а ни позволяват да запаметим Вашите действия и предпочитания (като, език, размер на шрифт и други настройки за показване на съдържанието на сайта) за определен период от време. По този начин ви улесняваме при последващо посещение на сайта и не се налага да въвеждате всеки път подобни настройки, които се пазят и при преминаване от една страница към друга

Защо използваме „бисквитките“?
„Бисквитките“ не могат да бъдат използвани за обработка на лични данни, тъй като те не съдържат информация за идентифициране на потребителя. Данните, които се събират от „бисквитките“, са статистически и се отнасят до по-доброто функциониране на сайта.

„Бисквитките“ не съдържат вирус и са напълно безопасни, тъй като не могат да повлияят на работата или конфигурацията на Вашия компютър.

Хотел Булевард Бутик се придържа стриктно към новите изисквания на българското законодателство и правото на Европейския съюз относно обработката и съхранението на личните данни и прилага политиката в съответствие с тях.

Контрол на „бисквитките“ в браузъра
В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на „бисквитки“ от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия сайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Ако искате да получите допълнителна информация относно защитата на личните Ви данни, можете да я намерите на сайта или да се свържете с нас.

Сигурност и защита на личните данни / Поверителност и защита на личните данни
Би Ес Ей ООД наричан за по-кратко хотел,,Булевард Бутик”  използва електронни методи за обработване на лични данни с цел осигуряване на точно и бързо предоставяне на своите услуги и оказването на съдействие на своите клиенти. Обработването на Вашите лични данни, предоставени на хотел Булевард Бутик, се извършва в съответствие с приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни, а защитата и сигурността на личните данни са особено важни в дейността на хотел,,Булевард Бутик”. Препоръчваме да се запознаете с политиката на хотел,,Булевард Бутик” за защита на личните данни на клиентите.

Защита на личните данни в хотел,,Булевард Бутик”
Хотел,,Булевард Бутик”  уважава Вашата лична неприкосновеност. Събирането, съхранението, използването и обработката на личните данни се извършва единствено в рамките на необходимото за осъществяване на дейността на хотел,,Булевард Бутик” при спазване на приложимото национално законодателство.

Вашите данни се обработват единствено с Ваше съгласие с цел осигуряване и разширяване на търговските ни взаимоотношения , а именно да можем да Ви осигурим информация относно нашите продукти и услуги и да Ви дадем възможност да участвате в нашите игри с награди. Ние ще поискаме такова съгласие при регистрация на профил в нашия сайт, както и преди изпращане на всяка отделна резервация, посредством изрично потвърждение, че приемате нашите Общи условия, неразделна част от които е политиката за обработване и предоставяне на лични данни.

Единствените случаи, в които предоставяме лични данни към трети обработващи данните лица, са такива, които са законово определени. Препоръчваме в случай на въпроси или предложения във връзка с нашата политика на защита на личните данни да се свържете с хотел,,Булевард Бутик” на посочените в сайта координати.

Независимо от горното, имате право и да се свържете писмено с хотел,,Булевард Бутик” във всеки един момент, удостоверявайки своята самоличност, с цел да получите информация дали хотел,,Булевард Бутик” съхранява и обработва Ваши лични данни, какви са те, откъде са получени, за какви цели се използват, на кого се предоставят или могат да се предоставят, както и съответно да поискате същите да бъдат коригирани или заличени. Нашата цел е да осигурим максимална степен на сигурност и защитата на личните Ви данни.

Сигурност
Хотел,,Булевард Бутик” прилага технически и организационни мерки за сигурност с цел да защити личните данни, които сте предоставили, от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и синхронизиране със съвременните технологии.

Използване на Вашите данни
Хотел,,Булевард Бутик” събира и обработва точно определени данни. Тази информация е нужна с цел осигуряване на услугите, отговаряне на Вашите запитвания, подпомагането Ви при технически проблеми или при желание от Ваша страна, за връзка с нас. За гореизброените дейности от Вас може да се изиска предоставянето на следните данни: име, адрес, дата на раждане, електронен пощенски адрес (email адрес), телефонен номер и др.

Вашите данни ще се третират конфиденциално и ще се съхраняват и използват единствено за общите цели, описани по-долу, или за други цели в съответствие с приложимите законови норми: – Обработка на Вашите резервации; – Осъществяване на връзка с Вас във връзка с отговор на Ваши запитвания, подадени чрез електронната ни форма за контакт; – Администриране участието Ви в наши игри с награди; – Предоставяне на информация за услуги на хотел,,Булевард Бутик” чрез изпращане на търговски съобщения във формата на електронни бюлетини

Кога хотел,,Булевард Бутик” предоставя Вашите лични данни?
Вашите данни може да бъдат предоставяни само на органите на държавната и общинска администрация , извършващи контрол на дейността , осъществявана от хотел,,Булевард Бутик”, както и на организации и институции обработващи личните данни, съгласно действащото законодателство. Хотел,,Булевард Бутик”  гарантира, че съответната информация ще бъде използвана единствено след получаване на Вашето изрично съгласие по отношение на обработването, извършвано от името на хотел,,Булевард Бутик”, както и че тази информация ще бъде третирана като конфиденциална. Ние ще поискаме такова съгласие при регистрация на профил в нашия сайт, както и преди изпращане на всяка отделна резервация, посредством изрично потвърждение, че приемате нашите Общи условия.

Информацията, която хотел,,Булевард Бутик” може да предоставя на изброените по-горе партньори, е: имейл адрес, телефонен номер, адрес, рождена дата и три имена.Предоставянето на тази информация има единствено и само за цел изпълнение на услугите /резервациите/ и плащането по тях и за целите на директния маркетинг от хотел,,Булевард Бутик”.

Хотел,,Булевард Бутик”  може да разкрие и предостави Вашата лична информация съобразно приложимото право, ако съд или административен орган нареди или изиска това или ако предоставянето на личните данни е свързано с изпълнение на законово задължение на хотел,,Булевард Бутик”. Хотел,,Булевард Бутик”  може да предостави личните Ви данни на трети лица, доколкото това е позволено от приложимия закон, при положение, че сте дали съгласие за такова предоставяне.

С настоящето Ви информираме, че имате право да възразите срещу и/или да откажете използването на Вашите лични данни по гореописания начин, както и предоставянето им на трети лица. Възражение и/или отказ може да направите с уведомление за Вашето желание в свободен текст на имейла , посочен в сайта. Имате право на достъп по всяко време до вашите лични, данни както и да извършвате промени в тях. Хотел,,Булевард Бутик”  гарантира, че предоставената информация ще бъде използвана само и единствено в случай на изразено съгласие от Ваша страна за обработване на посочените данни, извършвано от хотел,,Булевард Бутик”, както и че въпросната информация ще бъде третирана като конфиденциална.

Интернет, електронни бюлетини, уведомления по електронна поща, запитвания 

Ако пожелаете, ние ще Ви изпращаме под формата на електронен бюлетин информация относно услугите и кампаниите на хотел,,Булевард Бутик” или ще насочваме вниманието Ви към специални оферти, които могат да Ви бъдат интересни. Ако вече не проявявате интерес към получаване на подобна информация от нас, можете да се откажете от получаването на електронния бюлетин във всеки един момент.

Как предпазваме Вашите лични данни?
Ако заявите абонамент за електронния ни бюлетин, Вашите лични данни се изпращат към нас. За да ги защитим от неправомерен достъп, ние ги криптираме, използвайки технологията за сигурен пренос на данни SSL (SecureSocketsLayer), която в момента е най- често прилаганият и най-сигурният метод за пренос на данни в Интернет.Въпреки това, ние не носим отговорност за вреди, произтичащи от печатни и други технически грешки, загубени или повредени записи на данни при преноса на данните, свързани с мрежови, хардуерни или софтуерни проблеми или вследствие от осъществен неправомерен достъп до нашата база данни въпреки прилаганите мерки за сигурност.

Права и обратна връзка Вашите права
В съответствие с приложимите законови изисквания за защита на личните данни Вие имате право на достъп във връзка с личните Ви данни, които се обработват от нас. При писмено заявление от Ваша страна и в рамките на 14-дневен срок ние ще Ви предоставим информация относно вида и източника на Вашите лични данни, които се обработват, целта на тяхното обработване, както и евентуалните им получатели. В случай, че обработването на Вашето заявление изисква повече време е възможно да удължим срока за отговор до 30 дни, като в този случай своевременно ще Ви уведомим за това. Писменото заявление може да бъде отправено лично от Вас или от лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно на посочените по-долу адреси, по електронен път – подписано с квалифициран електронен подпис или по пощата. При отправяне на Вашето заявление по пощата е необходимо същото да бъде с нотариална заверка на подписа, която ще ни позволи да потвърдим самоличността Ви и да защитим Вашите лични данни от неправомерен достъп от страна на трети лица. Въз основа на писмено заявление и в рамките на 14 дневен срок от получаването му, ние ще коригираме, изтрием и/или блокираме всякаква Ваша лична информация, така че да е невъзможно по-нататъшното й обработване, в случай че тази информация се окаже фактически неправилна, непълна или ако се окаже, че обработването й не отговаря на изискванията на закона.

Вие имате правото да възразите срещу и да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, както и да бъдете уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за такива цели, като в такъв случай имате възможност и да възразите срещу такова разкриване или използване. Към настоящия момент хотел,,Булевард Бутик”  не планира подобно разкриване на лични данни.

Декларация за отговорност
Нашите предложения съдържат или могат да съдържат линкове (електронни препратки) към Интернет страници на трети лица, върху чието съдържание нашето дружество няма контрол. Вследствие на това, ние не носим отговорност за съдържание, предоставено от подобни трети лица. Единствено администраторът или собственикът на съответната Интернет страница отговаря за съдържанието или оформлението й. Въпреки това, веднага щом хотел,,Булевард Бутик” получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, хотел,,Булевард Бутик” ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Промени в правилата за защита на личните данни
Правилата на хотел,,Булевард Бутик” за защита на личните данни могат да бъдат променяни едностранно от хотел,,Булевард Бутик”  с оглед тяхното усъвършенстване, предлагане на нови услуги, промени в начина на обслужване и комуникация с нашите клиенти, както и във връзка със законодателни промени. При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, хотел „Булевард Бутик“  довежда до знанието Ви извършените промени чрез публикуването им в своя уебсайт и Ви предоставя разумен срок да се запознаете с тях, след изтичането на който същите ще започнат да се прилагат от хотел,,Булевард Бутик” при обработване на личните Ви данни. Ако в този срок не заявите, че приемате промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни и хотел,,Булевард Бутик” ще преустанови обработването им за в бъдеще. Това може да е свързано и с прекратяване на Вашите регистрации за наши игри, услуги, електронни бюлетини и други подобни, за целите на които първоначално сте ни предоставили личните си данни.Жалби / Медиация
Считано от 15.2.2016 Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебна медиация, целта на която е даде възможност на потребителите за извънсъдебно решаване на спорове относно поръчки, направени онлайн. Платформата за извънсъдебно решаване на спорове е достъпна на следния адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Защо да резервирате

Става бързо, лесно и удобно!

Получавате гарантирано най-добрата оферта!

Получавате безплатен ъпгрейд на типа стая

(според възможността на хотела в избрания период)

Получавате безплатно късно освобождаване на стаята до 14:00ч. (според възможността на хотела в избраният период ще Ви бъде гарантирано)

ДИРЕКТНО?

Специална оферта